top of page

Přihlášení

Víkendový tábor pro dospělé 
14. 9. - 17. 9. 2023

Kontaktní údaje:

Účastník / zákonný zástupce, odesláním této přihlášky, souhlasí s použitím jeho osobních údajů, s pořizováním a použitím fotodokumentace, videozáznamů a audiozáznamů v souladu se zákonem č.101/2000 sb. o ochraně osobních údajů uvedených v přihlášce pro potřeby poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje shromažďovat osobní údaje dětí jen pro svou potřebu z důvodu konání dětského tábora, pro účely jejich pojištění po dobu pobytu zde, za účelem zajištění zasílání nabídek akcí pořádaných poskytovatelem a neposkytnout tyto údaje třetím osobám pro komerční účely.

Dále účastník/zákonný zástupce souhlasí a prohlašuje, že byl seznámen s všeobecnými obchodními podmínkami společnosti GR8 Tábory z.s. a s cenou tábora a veškerých příplatků, které si objednal prostřednictvím tohoto on-line přihlašovacího formuláře.

Platební možnosti

 

 • Převodním příkazem na konto GR8 Tábory z.s. - Fio banka 2301912918/2010. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Pro zájemce ze Slovenské republiky: Fio banka 2301912918/8330 IBAN: CZ48 2010 0000 0023 0191 2918)

 • Vkladem na účet GR8 Tábory z.s.– Fio banka 2301912918/2010 na kterékoli pobočce Fio banky jako variabilní symbol používejte číslo faktury. (Pro zájemce ze Slovenské republiky: Fio banka 2301912918/8330 IBAN: CZ48 2010 0000 0023 0191 2918)

 • Na dětské rekreace přispívají podnikové výbory. V tomto případě částku uhradí podnikový výbor na základě objednávky a faktury na konto GR8 Tábory z.s. (Fio banka 2301912918/2010).

 

       Ke všem platbám prosím uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury.

Termín plateb

V případě přihlášení do 17.8. 2023
Celková cena tábora je splatná k 31. 8. 2023 Potvrzení o přijetí přihlášky na tábor bývá doručeno obvykle do dvou pracovních dní. Zákazník může v odůvodněných případech (např. z důvodu poskytnutí příspěvku FKSP zaměstnavatelem), nebo z jiných důvodů požádat poskytovatele o splatnost jinou.

V případě přihlášení od 17.8. 2023
Celková cena tábora je splatná do 14 dní od obdržení e-mailu s potvrzením přihlášky na tábor a fakturou.

Nedodržení platebních termínů bez předchozí konzultace bude považováno za ztrátu zájmu o pobyt a může vést ke zrušení přihlášky na tábor.

 

Storno podmínky

 

 • 0 Kč za osobu při zrušení přihlášky (písemně) více než 60 dní před nástupem

 • 200 Kč při zrušení přihlášky (písemně) mezi 59. - 35. dnem včetně před datem nástupu

 • 1000 Kč při zrušení přihlášky (písemně) mezi 34. - 14. dnem včetně před datem nástupu

 • 100% z ceny pobytu při zrušení přihlášky mezi 14. – 0. dnem před nástupem na tábor a při nenastoupení na tábor

 • 0 Kč v případě náhradníka z Vaší strany

 • 800 Kč za osobu v případě písemného zrušení přihlášky z důvodu nemoci (nutné doložení lékařské zprávy), nutné oznámení nejpozději 3 dny před začátkem objednaného turnusu.

 • 800 Kč za osobu v případě písemného zrušení přihlášky z důvodu úrazu (nutné doložení lékařské zprávy), nutné oznámení nejpozději 3 dny před začátkem objednaného turnusu.

 • 1500 Kč za osobu v případě písemného zrušení přihlášky z důvodu nemoci (nutné doložení lékařské zprávy), oznámení méně než 3 dny před začátkem turnusu nebo v průběhu turnusu.

 • 1500 Kč za osobu v případě písemného zrušení přihlášky z důvodu úrazu (nutné doložení lékařské zprávy), oznámení méně než 3 dny před začátkem turnusu nebo v průběhu turnusu.

 

Všechny žádosti o vrácení peněz včetně zrušení pobytu podejte prosím prostřednictvím e-mailu: Veškeré storno platby a vrácení peněz se vyřizuje až po skončení všech turnusů s tím, že GR8 Tábory z.s. si vyhrazuje termín pro vyřízení všech žádostí do 31. 10. 2023

bottom of page