Fotbalový trénink

Fotbalový tábor

Místo: Slatinice

Cena: 2.100,-

V případě zrušení příměstských táborů z důvodů nařízení vlády kvůli pandemii Covid 19, Vám bude vrácena částka v plné výši.

Program

7:45 – 8:00 – Sraz v areálu SK Slatinice

8:15 – 9:15 – První trénink formou týmových her (nohejbal, přehazovaná, fotbalový baseball…)

9:30 – Svačina

10:00 – 11:15 – Druhý trénink zaměřený na individuální dovednosti jednotlivců

12:00 – 14:00 – Oběd v restauraci Na Figleně. Polední klid bude v areálu hřiště, kde budou mimosportovní činnosti (fotbalový kvíz, beseda se sportovním trenérem o zdravé výživě, společenské hry…).

14:15 – 15:30 – Třetí trénink formou turnajů a mini zápasů

15:45 – Protažení a krátké zhodnocení uplynulého dne a vyhlášení výherců soutěží

16:00 – 16:15 – Ukončení programu, děti čekají na příchod rodičů

Program a časy jsou pouze orientační. Uprostřed týdne je naplánován výšlap na Kosíř a opékání buřtů. V případě špatného počasí je naplánován náhradní program v obecním domě.

Důležité odkazy